Professionsbachelor

Tjek, hvor du kan tage en mellemlang faglig uddannelse i Herning.

På Campus Herning (VIA University College) kan du blandt andet uddanne dig inden for design og business. Uddannelserne retter sig især mod møbler, mode- og livsstil. Du kan læse mere på VIAs egen hjemmeside.

Gå til VIA University College - Campus Herning

Få overblik over uddannelserne på VIA

 

Erhvervsakademi MidtVest tilbyder også en række uddannelser til professionsbachelor.

Gå til Erhvervsakademi MidtVest

Professionsbacheloruddannelserne (tidligere kendt som de mellemlange videregående uddannelser) varer mellem tre og fire et halvt år. De fleste af uddannelserne er erhvervsrettede, hvilket vil sige, at du uddanner dig til at kunne udfylde en helt bestemt jobfunktion. I lighed med erhvervsakademiuddannelser er der på professionsbacheloruddannelserne ofte obligatoriske praktikforløb.

Eksempler på professionsbacheloruddannelser er:

  • pædagog
  • skuespiller
  • journalist
  • skibsofficer
  • sygeplejerske
  • diplomingeniør.

Du kan læse detaljerede beskrivelser af de enkelte uddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside, UddannelsesGuiden.

Indhold hentet fra borger.dk

Ansøgningen til en professionsbacheloruddannelse foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk. Her udfylder du ansøgningen til den eller de uddannelser, du søger optagelse på.

Vær opmærksom på, at siden optagelse.dk først åbner igen i forbindelse med den nye ansøgningsrunde 1. februar 2015. Ønsker du at søge om optagelse inden da, skal du tage direkte kontakt til uddannelsesstedet.

Prioritering

Du skal sende ansøgninger til alle de uddannelser, du ønsker optagelse på. Den uddannelse, du ønsker som 1. prioritet, skal desuden have tilsendt et prioriteringsskema. Den Koordinerede Tilmelding sikrer, at du kun bliver optaget på én uddannelse, og at det bliver den uddannelse, du har prioriteret højest - af dem du kan komme ind på.

Indhold hentet fra borger.dk

På mange videregående uddannelser er der flere ansøgere end studiepladser. Pladserne er delt op i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2.

I kvote 1 bliver du optaget på grundlag af dit karaktergennemsnit. Ansøgere med de højeste gennemsnit bliver optaget først. Hvert år bliver adgangskvotienten til de enkelte uddannelser offentliggjort i publikationen "Hovedtal". Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere. der kom ind på uddannelserne.

I kvote 2 sker der en individuel vurdering af ansøgningerne efter forskellige kvalifikationskriterier, som uddannelsesinstitutionen selv fastlægger. Nogle uddannelsessteder ser fx på, hvad du har lavet efter din adgangsgivende eksamen.

Indhold hentet fra borger.dk

Er du kvote 1-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 5. juli kl. 12.00.

Er du kvote 2-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 15. marts kl. 12.00.

Indhold hentet fra borger.dk

30. juli får du svar på, om du er kommet ind eller ej.

Indhold hentet fra borger.dk

Er du ikke kommet ind på dit ønskede studium, er der ofte ledige pladser på andre uddannelser, som du kan søge. På den koordinerede tilmeldings hjemmeside kan du se en liste over de steder, der har ledige pladser.

Indhold hentet fra borger.dk