Gymnasiet

Her kan du se, hvilke muligheder du har, hvis du gerne vil gå i gymnasiet i vores kommune.

I vores kommune har du fire forskellige muligheder for at 'gå i gymnasiet'.

Du kan finde meget mere info på de enkelte skolers hjemmesider, som vi har lavet link til her under. 

 

Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med undervisningen og undervisningens tilrettelæggelse, eksamen, eksamenskarakterer, tildelt studieretning og valgfag, mangel på specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand mv., kan du klage til rektor.

Er du utilfreds med rektors afgørelse, kan du inden 14 dage efter afgørelsen aflevere en skriftlig klage til rektor, som videresender klagen til Undervisningsministeriet med sin egen udtalelse i sagen.

Før sagen videresendes til ministeriet, har du ret til med en uges frist at kommentere sagen. Dine eventuelle kommentarer bliver sendt med til ministeriet.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billede