Bachelor- og kandidat-uddannelser

Bacheloruddannelser er 3-årige videregående uddannelser, der kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser. En samlet uddannelse varer 5 år.

Videnskabelige teorier og metoder danner grundlag for uddannelserne, som på én gang giver stor faglig bredde og dyb specialiseret indsigt.

Uddannelserne udbydes på universiteterne - dog udbydes enkelte bacheloruddannelser også på professionshøjskolerne.

Læs mere om:

Ansøgningen til en universitetsuddannelse (tidligere kendt som de lange videregående uddannelser) foregår digitalt, og du søger via optagelse.dk. Her udfylder du ansøgningen til den eller de uddannelser, du søger ind på.

Prioritering

Du skal sende ansøgninger til alle de uddannelser, du ønsker optagelse på.

Den uddannelse, du ønsker som 1. prioritet, skal desuden have tilsendt et prioriteringsskema. Den Koordinerede Tilmelding sikrer, at du kun bliver optaget på én uddannelse, og at det bliver den uddannelse, du har prioriteret højest - af dem du kan komme ind på.

Indhold hentet fra borger.dk

På mange videregående uddannelser er der flere ansøgere end studiepladser. Pladserne er delt op i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2. I kvote 1 bliver du optaget på grundlag af dit karaktergennemsnit. Ansøgere med de højeste gennemsnit bliver optaget først. Hvert år bliver adgangskvotienten til de enkelte uddannelser offentliggjort. Adgangskvotienten fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, der kom ind på uddannelsen.

I kvote 2 bliver ansøgningerne vurderet individuelt efter forskellige kvalifikationskriterier, som uddannelsesinstitutionen selv fastlægger. Nogle uddannelsessteder ser fx på, hvad du har lavet efter din adgangsgivende eksamen.

Indhold hentet fra borger.dk

Er du kvote 1-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 5. juli kl. 12.00.

Er du kvote 2-ansøger, skal uddannelsesstederne senest have din ansøgning 15. marts kl. 12.00.

Indhold hentet fra borger.dk

30. juli får du svar på, om du er kommet ind eller ej.

Indhold hentet fra borger.dk

Er du ikke kommet ind på dit ønskede studium, er der tit ledige pladser på andre uddannelser, som du kan søge. På den koordinerede tilmeldings hjemmeside kan du se en liste over de steder, der har ledige pladser.

Indhold hentet fra borger.dk

Du kan få flere oplysninger om universitetsuddannelser på hjemmesiden UddannelsesGuiden, hos din studievejleder og i de syv regionale Studievalg-centre.

Vil du vide mere om reglerne for optagelse, kan du hente information på hjemmesiden optagelse.dk.

Indhold hentet fra borger.dk

Ønsker du at klage over, at du ikke er blevet optaget på din ønskede uddannelse, kan du sende en skriftlig klage til uddannelsesstedet. Det skal ske inden to uger, efter du har modtaget afslaget.

Indhold hentet fra borger.dk

Dekorativt billede

Besøg Uddannelsesby Herning

Gør som 8000 andre - tag en uddannelse i Herning.

Dekorativt fotoUddannelsesby Herning