Uddannelser

Der er mange muligheder for at tage en uddannelse i Herning Kommune. Her på siden får du et overblik.

Se et kort over uddannelsessteder i Herning Kommune.

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse, du skal vælge?  Så er der hjælp at hente.

Ungevejledningen

Hos Ungevejledningen (UU-Herning) vejleder vi unge, der skal i gang med en ungdomsuddannelse.

Besøg Ungevejledningens hjemmeside.

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden er undervisningsministeriets portal med information om blandt andet ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og job.

Besøg UddannelsesGuiden.


Her finder du en liste over erhvervsuddannelser i Herning Kommune:

Herningsholm Erhvervsskole

Herningsholm Erhvervsskoles hjemmeside.

 • Bygningssnedker
 • Cykelmekaniker
 • Datatekniker
 • Frisør
 • Handel
 • IT-supporter
 • Knallertmekaniker
 • Motorcykelmekaniker
 • Murer
 • Møbelsnedker
 • Smed
 • Tandklinikassistent
 • Vvs-energiuddannelsen
 • Detail
 • Elektriker
 • Eventkoordinator
 • Industritekniker
 • Kontor
 • Maskinsnedker
 • Tømrer

Social- og Sundhedsskolen

Social- og Sundhedsskolen hjemmeside.

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent
 • EUX Velfærd

Agroskolen

Agroskolens hjemmeside.

 • Landbrugsuddannelsen
 • EUX Landmand
 • FLEX Agrar

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside.

 • Beklædningshåndværker.

I vores kommune har du fire forskellige muligheder for at 'gå i gymnasiet'.

Du kan finde meget mere info på de enkelte skolers hjemmesider, som vi har lavet link til her under. 


Erhvervsakademiuddannelserne er 2-årige videregående uddannelser. Undervisningen kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer.

Der er flere muligheder for at tage en erhvervsakademiuddannelse i Herning Kommune.

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVests hjemmeside

 • Byggekoordinator
 • Datamatiker
 • EL-installatør
 • Finansøkonom
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner
 • Produktionsteknolog
 • VVS-installatør

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside

 • VIA Design, Technology & Business (engelsk)
 • Designteknolog

Du kan tage en professionsbachelor to steder i Herning: 

VIA University College

VIA University Colleges hjemmeside

 • Design & Business (Bachelor top-up)
 • Design & Business (EN, Bachelor top-up)
 • Professionsbachelor i Skat
 • Sygeplejerske
 • Tekstildesign, - håndværk og Formidling

Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademi MidtVests hjemmeside

 • Digital konceptudvikling
 • Innovation og entrepreneurship
 • International handel og markedsføring
 • Finansbachelor

Bacheloruddannelser er 3-årige videregående uddannelser, der kan efterfølges af 2-årige kandidatuddannelser. En samlet uddannelse varer 5 år.

Vi har også bachelor- og kandidatuddannelser i Herning.

Aarhus Universitet

Aarhus Universitets hjemmeside.

Her kan du tage følgende bacheloruddannelser:

 • Economics and Business Administration, BSc
 • Elektrisk Energiteknologi
 • Elektronik, Elektrisk energiteknologi og Maskinteknik
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Forretningsudvikling (Business Development - BDE)
 • Global Management and Manufracturing (GMM) for produktionsteknologer
 • Global Management and Manufracturing (GMM)
 • HA (top-up/suppl ea-økonomer)
 • Maskinteknik
 • Cand.merc i International Business Development
 • Civilingeniør teknologibaseret forretningsudvikling
 • Kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation

Det er muligt at tage adgangskursus for håndværkere til optagelse på en teknisk ingeniøruddannelse.


I Herning Kommune er der også mulighed for at opkvalificere dine kompetencer på anden vis.

Arbejdsmarkedsuddannelse

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) er korte uddannelser, der blandt andet kan bruges til videreuddannelse for faglærte.

Læs mere om AMU og efteruddannelse på borger.dk.

Almen Voksenuddannelse

Med en almen voksenuddannelse (AVU) kan du forbedre din 9. og 10. klasses eksamen.

Læs mere om AVU på borger.dk.


Alle kommuner skal hvert år offentliggøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende skoleår.

Her et link til lovgrundlaget:

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

I nedenstående tabel fremgår de officielle søgetal for 9. og 10. klasseelever med bopæl i Herning Kommune for 2019 og 2020. Derudover fremgår måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021, som er politisk godkendt af Børne- og Familieudvalget i marts 2020.

Søgetal og måltal for ungdomsuddannelser
  Uddannelse Søgetal 2019  Søgetal 2020  Måltal 2021 
9. klasse 10. klasse 9. klasse 10. klasse 9. klasse 10, klasse
Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX) 21,5% 24,1% 21% 22,8% 25% 25,5%
Gymnasiale uddannelser
(både 2 og 3-årige)
69,8% 68,4% 66,9% 70% 71% 69%
Øvrigt (FGU, STU,
Ungdomshøjskole,
udlandsophold, arbejde og andet)
8,7% 7,6% 11,5%  7%   4% 5,5%

Kilde: Styrelsen for IT og Læring. Data stammer fra det elektroniske ansøgningssystem optagelse.dk:

www.uddannelsesstatistik.dk.

Opmærksomhedspunkter

 • Søgetal og måltal vises som en andelsmæssig fordeling af elever i de tre kategorier. Opgjort i antal faktiske elever, er der dog tale om, at flere elever har søgt en erhvervsuddannelse i 2020 end i 2019.
 • Data stammer fra optagelse.dk, hvor elever og forældre selv taster elevens valg ind. Der kan dermed være fejlregistreringer. Særligt ses der for søgningen i 2020 en del fejlregistreringer af 9. klasseelever, som har søgt 10. klasse, men har registreret sig under "øvrigt". Elever, som søger 10. klasse, indgår ikke i opgørelsen af søgetal.
 • Måltallene for 2021 er fastsat af Børne- og Familieudvalget inden søgetallene for 2020 blev offentliggjort. Måltallene for 2021 er derfor sat ud fra søgetallene i 2019.

Besøg UddannelseGuiden (ug.dk), og find alle offentlige uddannelser. 

Uddannelsesby Herning

I Herning starter flere end 900 nye studerende hvert år på de videregående uddannelser.

Dekorativt fotoUddannelsesby Herning

Kontaktinfo

Ungevejledningen
Godsbanevej 1A, 1. sal
7400  Herning

Ungevejen
Lillelundvej 29
7400  Herning

Tlf.: 96 28 75 30
Se telefonliste og åbningstid
Sikker e-mail

 

Læs mere om sikker mail