Kvalitetsrapport - skole

Hvilke resultater har vi nået indenfor læring og trivsel på skoleområdet? Læs hele rapporten her.

Inklusion

Andel elever, der modtager undervisning i den almene undervisning, opdelt på bopælskommune
Årstal Hele kommunen Hele landet
2014/2015 95 % 95,1 %
2015/2016 95,2 % 95,2 %
2016/2017 94,9 % 95,2 %

Inklusionsgraden beregnes alene på baggrund af elever i kommunale skoler.

Antal klagesager til Klagenævnet for Specialundervisning:

  • Skoleåret 2014/2015 - 0 klager
  • Skoleåret 2015/2016 - 3 klager

Afgørelserne fra Klagenævnet gav i alle tre tilfælde Herning Kommune medhold i at I den ene sag fik Herning Kommune medhold i at undervisningen skulle foregå i et alment skoletilbud, dog vurderede Klagenævnet for Specialundervisning at der skulle gives special
undervisning i mindst 9 ugentlige undervisningstime i almenklassen.
I den anden sag ændrede Klagenævnet for specialundervisning på Herning Kommunes afgørelse. Herning Kommune skulle henvise eleven til et specialundervisningstilbud. I den tredje sag bortfaldt klagen til Klagenævnet for Specialundervisning, da Herning Kommune valgte at revurdere sagen og visitere til et specialundervisningstilbud

  • Skoleåret 2016/2017 - 8 klager

I 7 af disse sager fik Herning Kommune medhold i at undervisningen skulle foregå i det almene skoletilbud, men Klagenævnet for Specialundervisning vurderede dog i alle 7 tilfælde, at der var behov for specialundervisning i mindst 9 ugentlige undervisningstimer i almenklassen. Klagenævnet ændrede Herning Kommunes afgørelse i 1 sag. Her blev afgørelsen at eleven skulle have en plads i et specialundervisningstilbud.