Kvalitetsrapport - skole

Hvilke resultater har vi nået indenfor læring og trivsel på skoleområdet? Læs hele rapporten her.

Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

Fastholdelse i ungdomsuddannelse (9 måneder)

Fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 mdr
Årstal Hele kommunen Hele landet
2011/2012 9,4 % 19,0 %
2012/2013 52,5 % 71,0 %
2013/2014 23,7 % 40,0 %

Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser. Enkelte er i gang med en videregående uddannelse, de tælles her med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en ungdomsuddannelse.

Andel, der fastholdes i ungdomsuddannelse er beregnet som: antal, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter afgang fra grundskolen ud af antallet, som har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 9 måneders perioden.

Uddannelsesstatus 9 mdr efter 9. eller 10. klasse
Sted Status 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Herning Afbrudt 5,1 % 4,5 % 4,1 % 4,6 %
Herning I gang 78 % 78 % 73,9 % 77,7 %
Herning Ikke påbegyndt 16,9 % 17,5 % 22,1 % 22,7 %
Hele landet Afbrudt 4,3 % 4,5 % 5,6 % 3,9 %
Hele landet I gang 78,5 % 78,4 % 77,1 % 76,8 %
Hele landet Ikke påbegyndt 17,2 % 17,2 % 14,4 % 19,2 %