Kvalitetsrapport - skole

Hvilke resultater har vi nået indenfor læring og trivsel på skoleområdet? Læs hele rapporten her.

Trivsel

Samlet trivsel i Herning Kommune (gennemsnit af alle spørgsmål)
Årgang Hele Kommunen Hele Landet
2014/2015 3,73 3,70
2015/2016 3,77 3,67
2016/2017 3,77 3,70

 

Trivsel opdelt i indikatorer
Årgang Ro og orden Faglig trivsel Social trivsel Støtte og inspiration Øvrige spørgsmål
2014/2015 3,80 3,76 4,12 3,32 3,66
2015/2016 3,85 3,81 4,18 3,35 3,67
2016/2017 3,87 3,79 4,18 3,34 3,68

 

Trivsel sammenlignet med hele landet
Trivsel Herning 2014/2015 Hele landet 2014/2015 Herning 2015/2016 Hele landet 2015/2016 Herning 2016/2017 Hele landet 2016/2017
Alle gennemsnit 3,73 3,70 3,77 3,67 3,77 3,70
Faglig trivsel 3,76 3,75 3,84 3,72 3,79 3,79
Ro og orden 3,80 3,76 3,85 3,70 3,87 3,76
Social trivsel 4,12 4,13 4,18 4,07 4,18 4,12
Støtte og inspiration 3,32 3,28 3,35 3,26 3,34 3,26
Øvrige spørgsmål 3,66 3,59 3,67 3,60 3,68 3,60

Skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel, og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel.

Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.).
Elever i indskolingen (0.-3. kl.) får 20 mere enkle spørgsmål. Data indsamles én gang om året via en national spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever i folkeskolen. Indikatorer beregnes kun for elever i 4.-9. klasse.

Svarfordeling - indikatorer

Nedenstående grafer viser i procent på kommuneniveau, at vi er stærkest i forhold til den sociale trivsel, hvor 44% af eleverne vurderet det meget højt. Samtidig erfares det, at vi er steget på alle indikatorerne undtagen faglig trivsel, hvor vi er gået fra 18% til 17%. Den indikator hvor vi ligger lavest er i forhold til støtte og inspiration.

Faglig trivsel
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 1 % 1 % 1 %
2 7 % 7 % 7 %
3 29 % 28 % 30 %
4 46 % 46 % 45 %
5 17 % 18 % 17 %

 

Ro og orden
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 1 % 1 % 1 %
2 6 % 6 % 6 %
3 23 % 24 % 26 %
4 45 % 44 % 43 %
5 25 % 25 % 23 %

 

Social trivsel
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 2 % 2 % 2 %
2 4 % 4 % 4 %
3 14 % 14 % 16 %
4 37 % 36 % 37 %
5 44 % 45 % 42 %

 

Støtte og inspiration
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 5 % 5 % 5 %
2 14 % 14 % 13 %
3 38 % 38 % 41 %
4 29 % 29 % 31 %
5 15 % 14 % 12 %

 

Øvrige
Karakter 2016/2017 2015/2016 2014/2015
1 5 % 5 % 5 %
2 10 % 10 % 9 %
3 25 % 25 % 26 %
4 34 % 35 % 34 %
5 27 % 26 % 25 %