Kvalitetsrapport - skole

Hvilke resultater har vi nået indenfor læring og trivsel på skoleområdet? Læs hele rapporten her.

Mål

På nationalt plan er der følgende mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

I Herning Kommune arbejder vi med følgende mål:

  • Alle børn skal blive så dygtige, de kan
  • Alle børn skal være en del af fællesskabet