Tilskud til efterskole

Her kan du læse mere om eventuel tilskud til et efterskoleophold.

Der ydes elevstøtte til unge, der ikke er fyldt 19 år ved kursets begyndelse.

Tilskuddet ydes fra staten. Det trækkes automatisk fra den betaling, som efterskolerne opkræver hos forældrene.

Der kan være særlige regler for udenlandske elever.

Der ydes ikke tilskud fra kommunen. Det er kun i specielle tilfælde, at der kan søges om tilskud til specialefterskolerne. Ansøgningen skal i så fald sendes til din sagsbehandler.

Dekorativt billede