Skolebusser

Her kan du læse om kommunens skolebusser, og hvornår et barn kan blive kørt i skole. Du kan også læse om buskort til de lokale busruter og om de trafikfarlige skoleveje.

Hvem må køre med skolebus?

Det må alle elever uanset om eleven er kørselsberettiget eller ej.

Vær opmærksom på, at såfremt der benyttes en lokalrute, skal der bruges buskort. Her gælder opfyldelse af kriterierne for buskort.