Skolebusser

Her kan du læse om kommunens skolebusser, og hvornår et barn kan blive kørt i skole. Du kan også læse om buskort til de lokale busruter og om de trafikfarlige skoleveje.

De kommunale skolebusser

Skolebusruter er de åbne ruter, hvor Herning Kommune indsætter busser og planlægger køreplanen.

Alle skoleelever kører gratis med de kommunale skolebusser. Det kræver ikke buskort. Hvis eleven tager med en bybus eller en af de regionale eller lokale ruter, skal der købes billet.

Planlægning af ruterne

Når vi planlægger skolebusruterne, gør vi det ud fra hvor de kørselsberettigede elever bor. En elev er kørselsberettiget når eleven går på den tilhørende distriktsskole og samtidig opfylder afstandskriteriet. 

Afstandskriteriet er:

  • 0. - 3. klasse og bor mere end 2,5 km fra skolen
  • 4. - 6. klasse og bor mere end 5 km fra skolen
  • 7. - 9. klasse og bor mere end 6 km fra skolen
  • 10. klasse og bor mere end 9 km fra skolen.

Se køreplan for kommunens skolebusser.

Se et kort over kommunens skolebusruter.