Skolebusser

Her kan du læse om kommunens skolebusser, og hvornår et barn kan blive kørt i skole. Du kan også læse om buskort til de lokale busruter og om de trafikfarlige skoleveje.

Trafikfarlige skoleveje

Elever kan være kørselsberettiget, hvis de skal færdes på/ved en trafikfarlig vej.

En vej kan blive betragtet som en trafikfarlig skolevej ved, at vurdere på blandt andet vejens bredde, om der er fortov og/eller cykelsti, mængden af trafik, antal lastbiler, hastigheder samt antallet af uheld.

Der bliver også kigget på barnets alder og evne til, at færdes alene ved vejen eller krydse vejen på egen hånd. En vej kan derfor godt betegnes som trafikfarlig for et barn i 2. klasse, mens samme strækning ikke er trafikfarlig for et barn i 6. klasse.

Det er byrådet, der afgør, hvorvidt en vej kan betragtes som trafikfarlig eller ej. Før afgørelsen træffes, bliver politiet bedt om en udtalelse.

Alle veje i byområder inden for byskiltet med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t betragtes ikke som trafikfarlige.

Se et kort over kommunens trafikfarlige skoleveje.