Hjemmeundervisning

Her kan du læse om reglerne for undervisning i hjemmet.

I Danmark har vi undervisningspligt - ikke skolepligt.
Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise deres barn hjemme. I folkeskolelovens § 33 stk. 2. kaldes det for hjemmeundervisning. 

En forudsætning for undervisning hjemme er, at undervisningen står mål med, hvad vi almindeligvis kræver i folkeskolen.

Hvis du ønsker at undervise dit barn hjemme, skal du afgive en skriftlig erklæring om dette til byrådet. I Herning Kommune skal du sende din erklæring til cblbp@herning.dk.

Byrådet fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervisning. Og vi har ret til at afholde en årlig prøve. I Herning Kommune er det en pædagogisk udviklingskonsulent, som fører tilsynet.

Herning Kommune stiller ikke bøger til rådighed for hjemmeundervisningen.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Birgitte Post Andersen
Send e-mail til cblbp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.