Ordblinde voksne

Er du voksen og ordblind, kan du få læse- og skriveundervisning.