Ordblinde voksne

Er du voksen og ordblind, kan du få læse- og skriveundervisning.

Der er mange gode muligheder for at få hjælp, hvis du er ordblind - men det er ikke os hos kommunen, der står for det. 

Læs mere herunder - eller prøv at søge på nettet.

Hvor kan jeg få undervisning for ordblinde?

Regionsrådet samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af undervisning, så der er et passende tilbud til alle. Det enkelte center informerer offentligt om centerets udbud af ordblindeundervisning.

Indhold hentet fra borger.dk