Skolebusser

Kan dit barn køre med skolebus? Læs mere om mulighederne her.

De regler for buskørsel, vi beskriver her på siden, er for elever i folkeskolen.

Elever i friskoler og privatskoler vil normalt skulle købe et almindeligt buskort. Der kan ofte søges om tilskud via skolen. Kontakt skolen for at få mere at vide.

Skolebusruter er de åbne ruter, hvor Herning Kommune indsætter busser og planlægger køreplanen.

Alle skoleelever kører gratis med de kommunale skolebusser. Det kræver ikke buskort. 

Hvis eleven stiger om til en betalingsrute, skal der købes billet til den videre rejse.

Planlægning af ruterne

Når vi planlægger skolebusruterne, gør vi det ud fra hvor de kørselsberettigede elever bor. En elev er kørselsberettiget når eleven går på den tilhørende distriktsskole og samtidig opfylder afstandskriteriet. 

Afstandskriteriet er:

  • 0. - 3. klasse og bor mere end 2,5 km fra skolen
  • 4. - 6. klasse og bor mere end 5 km fra skolen
  • 7. - 9. klasse og bor mere end 6 km fra skolen
  • 10. klasse og bor mere end 9 km fra skolen.

Trafikfarlig skolevej

Alle elever har - uanset alder og afstand til skole - ret til kørsel, hvis de ikke kan komme i skole via en hensigtsmæssig rute uden at krydse eller færdes langs en vej, der er erklæret trafikfarlig. 

Det er kommunen eller skolen, som vurderer, om en elev har ret til kørsel.

Lokale ruter er de faste ruter, der kører mellem byerne. Det er som udgangspunkt Midttrafik, der planlægger ruterne. Dit barn skal bruge buskort, hvis det kører med en lokal bus til skole.

Buskort til lokale ruter

Har dit barn ret til at køre med bus, skal du bestille buskortet via skolen. Husk at bestille i god tid. 

Kortet er personligt og må ikke overdrages til eller bruges af andre end den, det er udstedt til.

Kontakt skolens kontor hvis buskortet bliver væk. Skolen bestiller et nyt skolekort (erstatningskort) hos Midttrafik.

Indtil du har modtaget dit erstatningskort, skal du købe almindelige billetter eller klippekort til bussen. Den udgift refunderer vi ikke.

Det må alle elever uanset om eleven er kørselsberettiget eller ej.

Vær opmærksom på, at såfremt der benyttes en lokalrute, da er der behov for et buskort. Her gælder opfyldelse af kriterierne for buskort.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Mette Isager-Nielsen
Adm. medarbejder
Tlf.: 96287017
Send e-mail til cblmi@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.