Tilbud til lærere

På denne side kan du som lærer finde tilbud som for eksempel workshops, kompetenceudvikling osv.

 

Herning Billedskole tilbyder sparring, inspiration og vejledning til lærere, der underviser i billedkunst, og som har ingen eller kun lidt erfaring med faget eller som trænger til nye input og sparring. Billedkunst på skemaet er eneste forudsætning for at deltage.


Vi giver ideer, foreslår konkrete forløb, viser arbejdsmetoder og teknikker. Vi afholder tre kursuseftermiddage. Den første i forbindelse med vores forårsudstilling på Billedskolen, den anden ved skolestart, her kan man blive klædt på og inspireret til efterårets billedarbejde. Den tredje afholdes i december, og her tager vi fat på mulige temaer og arbejdsområder frem til sommerferien.


Gennem hele skoleåret holder vi kontakten/kommunikationen åben gennem en lukket facebookgruppe kun for kursusdeltagerne og Billedskolen. Her kan vi udveksle erfaringer med forløb, materialer, klassetrin, nye ideer m.m. Billedskolen vejleder gerne og svarer gerne på spørgsmål.


Tid: 29. august og 11. december 2017, begge dage kl. 14 -18
Pris: 500 kr. for to gange og 300 kr. for én gang. Kaffe og kage er med i prisen.

Sted: Kurserne afholdes på Herning Billedskole, Nørregade 7, Herning
Underviser: Lisbet Hauge, billedskoleleder


Yderligere information og tilmelding til Lisbet Hauge, herningbilledskole@mail.dk

Tilmelding med navn, telefonnr., mailadresse, skolens adresse, og angivelse af skolens eanr.


Venlig hilsen
Lisbet Hauge
Herning Billedskole Nørregade 7 7400 Herning

www.herningbilledskole.dk

tlf 21442714

lisbet@herningbilledskole.dk

Attention... GO! Dansk Forening for Rosport tilbyder et 6 timers kursus til idrætslærere i folkeskolen, så du kan lære din klasse at ro.

Formål: Bliv klædt på til at varetage  Attention… GO! - et struktureret undervisningsforløb i idræt på fire moduler med fokus på roning.

Målgruppe: Idrætslærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Indhold
: På kurset vil du lære om rotaget i teori og praksis i romaskiner, og efterfølgende selv være i stand til at stå for at undervise eleverne. Du vil blive introduceret til undervisningsmaterialet Attention… GO! til både mellemtrinnet og udskolingen.

Undervisningsmaterialet er både anerkendt af Dansk Skoleidræt og Undervisningsministeriet. Begge forløb imødekommer de nye forenklede mål, og er med til at klæde eleverne på til prøven i idræt i 9. klasse.

De næste planlagte åbne kurser i 2017/2018 er (alle dage kl. 8.30-14.30):

  • Mandag d. 9. oktober i Århus Roklub.

Det koster 600 kr. at deltage, inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.

Derudover afholder vi følgende interne kurser for kommuner:

  • Mandag d. 30. oktober i Vejle Roklub. Internt kursus for kommunens lærere
  • Torsdag d. 22. februar 2018 i Sønderborg. Internt kursus for kommunens lærere

Vi sætter kurser op lokalt, hvor der er efterspørgsel. Er du interesseret? Så skriv eller ring til vores kontaktperson.

 

Oplægget giver skolens personale indsigt i den nyeste forskning på området,  hvor man taler om mobning som et problem der opstår i pressede fællesskaber.

Der bliver sat fokus på de voksnes ansvar i forhold til trivsel i børnefælleskaber, og på hvordan mobning er et problem for hele klassen, som kun kan løses af klassen i fællesskab.

Følgende emner berøres i oplægget:

  • Psykiske og sociale konsekvenser af mobning
  • Fællesskaber og fællesskabers betydning
  • Teoretiske perspektiver på eksklusion og mobning
  • Mobbemønstre
  • Forebyggelse af mobning og eksklusion
  • Mobning på digitale medier

Varighed: 120 min (kan tilpasses skolens behov).

Lokation: Den pågældende skole booking

Pris: For medlemmer af Børns Vilkår er prisen for et oplæg 6.000 kr. Hvis du ikke er medlem er prisen 7.500 kr. Din skole kan blive medlem for 950 kr. om året. 

Booking kan ske på telefonnummer 36180165.

Oplægget handler om børn og unges brug af mobiltelefoner, internettet og samværet på de sociale medier.

Vi giver jer input til, hvordan I kan diskutere forskellige moralske dilemmaer og konsekvenser, der kan være forbundet med livet på nettet. Gennem oplægget klædes I på til at skabe en sund netkultur i klassen sammen med eleverne.

Oplægget er baseret på cases fra Børnetelefonen og den nyeste viden på området. I oplægget diskuteres dilemmaer og cases som bringer jeres erfaringer og overvejelser i spil.

Varighed: 120 min.

Lokation: På den pågældende skole.

Pris: For medlemmer af Børns Vilkår er prisen for et oplæg 6.000 kr. Hvis du ikke er medlem er prisen 7.500 kr. Din skole kan blive medlem for 950 kr. om året. 

Booking kan ske på telefonnummer 36180165.

Kontaktinfo

Majken Agerbo Skræddergaard
Playmaker
Tlf.: 60224922
Mobil: 60224922
Send e-mail til bekms@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.