Vidensdeling

Her kan du læse om sjove, lærerige forløb. Alle forløb er indsendt af lærere eller foreninger, og beskriver deres erfaring hermed.

Du kan også indsende din oplevelse af et åben skole forløb. Send din beskrivelse i en mail til playmaker Majken Skræddergaard.

Send mail til Majken Skræddergaard.

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet:

Formålet med undervisning i Hjemkundskab er, jf. Undervisningsministeriet, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv. Elever skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets betydning for ressource- og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre.

 

Læringsmål:

 • Deltage aktivt i basal og alsidig madlavning
 • Indgå aktivt i et socialt fællesskab på tværs af generationer
 • Forståelse for hvordan mad er en del af den daglige sundhed

 

Eksempel på en forløbsgang:

Deltagende ældre fra Lind Pleje- og aktivitetscenter møder op på Lind Skole, eller Lind Skoles 6. klasse møder op hos Lind Pleje- og aktivitetscenter. Forløbet starter med hilsen og en kort snak om dagens program. Herefter laver ældre og unge mad sammen omkring faste opskrifter.

Eleverne er i forvejen tilknyttet projektet "Cool Beans" under Meyers Madhus, og er i den forbindelse sat i kontakt med Lind Plejecenter gennem lærer Ulla Berg.

 

Undervisernes evaluering:

Vi har sammen med Meyers Madhus kørt projektet Cool Beans, hvor børnene skal lære om mad og den gode smag. Jeg tænkte, at vi kunne knytte et møde mellem generationer til og gøre noget sammen. Børnene viser omsorg for de ældre. De går ud og hjælper dem med at komme ind på skolen. De snakker med de ældre, om der skal mere salt i maden. Og de oplever en solidaritet på tværs af generationer, når de ældre også står af på noget af maden. (Udtalt til Herning Folkeblad)

 

Plejecenterets evaluering:

Der sættes store ressourcer af til projektet, da det udfylder en vigtig rolle. Det er så smukt, at se de barrierer mellem ældre og børn blive brudt i det samspil, vi ser her. (Udtalt til Herning Folkeblad) 

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløbet: 

Vildbjerg Skole havde Håndboldkaravanen ude til at "lege" med indskolingen på Vildbjerg Skole. Kreds 3 stiller med to mand og KFUM stiller med 2-5 mand.

Du kan læse mere om Håndboldkaravanen i deres informationsfolder til skolerne fra 2015 ved at klikke her.

 

Skolens evaluering: 

Børnene fik bevægelse og fik kendskab til en ny sportsgren. Dejlig måde at bevæge sig på, og dejligt at se børnene glade og i fællesskab nyde at bevæge sig. 

 

Foreningens evaluering: 

KFUM fik lidt nye medlemmer. Derudover fik mange børn muligheden for at se, hvad håndbold er, og fik oplyst at der er en klub i byen. Her er der unge mennesker, der gider at "lege" håndbold med dem og inspirere dem til endnu mere leg. 

 

Judo og Jiu-Jitsuklubben har haft forløb med Vestervangskolen, Gullestrup Skole, Skalmejeskolen, Sinding Skole, Vildbjerg Skole, Hammerum Skole, Snejbjerg Skole, Lind Skole og Tjørring Skole.

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet:

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur

 

Læringsmål:

 • Deltage aktivt i basale og alsidige bevægelser
 • Anvende sammensatte kropsbevægelser
 • Indgå aktivt i idrættens kultur og fællesskab
 • Forståelse for hvad sport og fysisk aktivitet gør for kroppens grundform, sundhed og velvære

 

Eksempel på en forløbsgang:

Kl. 9.00 - 10.30

Ole og Per byder velkommen. Forløbet starter med hilsen og en kort indvielse i kampsportens kultur. Der fortælles om sportens sprog, gensidig respekt, koncentration og regler. Herefter er der en grundig opvarmning af kroppens muskler og led. Opvarmningen er baseret på god motorisk træning.

Fald:

 • Rullefald
 • Sidefald
 • Rygfald

Kort fortælling om Herning Judo og jiu jitsu klubs historie. Præsentation af selvforsvar og kampsportens teknikker. Træning af teknik to og to.

Kaste teknikker:

 • O-soto-gari
 • O-goshi

Kl. 10.30 - 11.00

Pause

11.00 - 12.30

Kaste teknikker:

 • Koshi-guruma
 • Ippon-seoi-nage

Gulv teknikker:

 • Kesa-getame
 • Yoko-shiho-getame

Gulv kamp med information om kamp sportens regler. Kamp to og to.

 

Foreningens evaluering:

Vi ønsker at præsentere kampsportens kultur. Vi vil undervise i basale og alsidige bevægelser. Vi vil lære eleverne at sammensætte kampsportens kropsbevægelser. Eleverne ska få indsigt i idrættens kultur og fællesskab, og få forståelse for, hvad sport og fysisk aktivitet gør for kroppens grundform, sundhed og velvære. Eleverne arbejder generelt rigtig godt i forløbene. De er gode til at lytte og forstå, og er generelt meget aktive.

Foreningens største udfordring på skolerne er, at der ikke er faldunderlag nok. Mange af de madrasser der er til rådighed, er så bløde at man synker ned i dem. Derfor kan man ikke flytte sig ordentligt.

Det er derfor bedst at få skoleklasserne ud i foreningens dojo (træningslokale). Foreningen vil gerne arbejde på at det skal gøres nemmere at få skolerne på besøg i Sportscenter Herning til en sportsdag eller lignende.

 

Elevernes evaluering:

Det har været en sjov og spændende dag. Vi har lært om kampsport, som vi normalt ikke har på skolen. Det er godt, at få lov til at lære noget nyt. Underviserne var venlige og dygtige til at undervise os, så vi hurtigt forstod hvad vi skulle. Det var let og hurtigt at lære meget om Judo. Vi var imponerede over hvad vores undervisere kunne. (Vestervangskolen)

 

Lærernes evaluering:

De to underviser var meget kompetente undervisere der brændte for, at lærer eleverne om kampsport. De havde fokus på, at opfylde de aftalte læringsmål og at lære eleverne om kampsportens historie, kultur samt tekniske og taktiske færdigheder. (Vestervangskolen)

Vi har brugt samarbejdet til noget faglig fordybelse i forskellige idrætsgrene på tværs af årgangene. Samarbejdet mellem skole og forening har været rigtig god, og instruktørerne har været rigtig dygtige i alle dagene. Min leder stod for den overordnede kontakt, og jeg har planlagt det sidste sammen med instruktøren. Skulle jeg gøre det igen, kunne jeg godt finde på at lave et længerevarende forløb. (Tjørring Skole)

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Forløbet var en præsentation af håndbold. Igennem 11 lektioner henover vinteren i ca. 1 time af gangen, var forskellige undervisere/trænere i hallen, for at vise børnene forskellige elementer af håndboldsporten. 

 

Skolens evaluering: 

Børnene får bevægelse ind i deres SFO tid. Foreningen får mulighed for at vise børnene alternative sportsgrene, som de måske ikke selv ville opsøge. Håndbold var blot en del af forløbet. 

 

Foreningens evaluering: 

Foreningen har fået en god mulighed for at vise sporten frem for børnene, og derved øge børnenes glæde ved håndbold og muligvis tiltrække nye medlemmer. 

 

HGF AM har haft samarbejde med Brændgårdskolen, Gjellerupskolen og Gullestrup Skole.

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Instruktører var Kirsten Bergmann, Ingela Bluhm og Viktor Toustrup

Klubbens materiel var medbragt og blev anvendt.

Programmet var fortræning til deltagelse i SkoleOL - i meget koldt og vådt vejr.

 • Velkomst
 • Opvarmning
 • 3 grupper: hækkeløb, længdespring og kast med hylere - ca. 12 min. hvert sted. Bytte.
 • Pind-til-pind stafet som afslutning

 

Skolernes evaluering: 

Alle er gået glade fra forløbet - både lærere, elever og instruktører gik glade derfra. Det er godt, at der er lagt struktur ind i træningen og instruktørerne er meget kompetente. 

 

Foreningens evaluering:

Alle gik glade derfra. Alle de tre skoler vi har besøgt, har indsendt skemaet, så HGF AM kan få tilskud via Åben-Skole-puljen. Dejligt med engagerede elever og lærere. 

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Instruktører fra Simmekær Gymnastikforening gennemførte en dobbeltlektion med instruktion i Linedance. Der blev gennemgået typiske trin og principperne i opbygningen af linedance. Eleverne lærte og gennemførte trin til to danse.

 

Skolens evaluering:

Alle elever viste fremskridt i løbet af dobbeltlektionen og samtlige elever kunne gennemføre dansene inden arrangementet sluttede. Arrangementet lagde sig op af læringsmål indenfor musik og bevægelse med referencer til såvel idræts- som musikfaget.

 

Foreningens evaluering: 

Engagerede elever med mod på bevægelse. Det giver foreningen udbytte og udbreder kendskab til, hvilke aktiviteter der udbydes i Simmelkær GF. Hovedmålet er flere medlemmer med lyst til motion og bevægelse i deres fritid.

 

Over 4 gange har bowlingklubben HUK 96 mødtes med Brændgårdskolens SFO. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløbet: 

De samme 20 børn har deltaget i hele forløbet. Hver gang inden vi startede med at bowle, fik børnene en instruktion, om hvad de skulle. Derefter blev der spillet bowling. Ved banerne fik børnene yderlige instruktion, om tilløbet, holdning af kuglen, samt hvordan man svinger kuglen. 

 

Skolens evaluering: 

Børnene har fået et stort positiv indtryk, af bowling sporten. De har glædet sig helt sindssygt til hver gang, de skulle cykle ud til bowling hallen. Der er gjort meget ud af, at vente på ens tur. At heppe på hinanden, at rose og sige kom igen. Børnene har støttet hinanden, i nogle helt anden konstruktioner, vi ikke havde set før. Bowlingklubben har også gjort et stort stykke arbejde, med at vi følte os velkommen.

 

Foreningens evaluering: 

Vi har fået vist vores sport frem, da der ikke er så mange børn, der har prøvet at spille før. Børnene har opført sig flot. Godt initiativ med at få nogen ud og prøve sporten. Skulle det være en anden gang. Så er vi interesseret i at være med igen.

 

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:                                  

 • At eleverne får kendskab til, for mange, en "ny" sport
 • At eleverne får viden om lokalområdets muligheder for organiseret idræt
 • At eleverne opnår glæde, viden og indsigt i heste og ridesporten
 • At eleverne bliver fortrolige med at omgås hesten

 

Beskrivelse af forløb:

Underviseren Tit startede med at byde os velkommen. Herefter holdte vi en kort tiltrængt spise og drikkepause (vi havde cyklet fra Lind til Hammerum).

Tit viste os rundt på rideskolen og fortalte os om, hvordan man opførte sig i stalden og sammen med hestene. Herefter skulle der strigles heste og sadles op.

Eleverne blev inddelt i 4 hold med følgende aktivitet:
1) Ridning  

2) Pudse sadeltøj          

3) Muge ud i hestebokse                 

4) Selv springe på små spring og tage tid

Eleverne roterede imellem de fire aktiviteter frem til kl. ca. 11.30, hvor hestene skulle sadles af igen.

 

Skolens evaluering:

Højgårdskolen har hvert år en feature-uge i løbet af foråret. I år var emnet "Bevægelse i fagene". Vores gruppe skulle bl.a. arbejde med faget idræt.

Vi syntes, det kunne være sjovt og lærerigt at præsentere en sport for eleverne som (de fleste) ikke havde et kendskab til i forvejen.

Valget faldt på ridesporten og vi kontaktede forskellige rideskoler.

Heldigvis havde Hammerum Rideklub tid, lyst og mulighed for at få besøg af Højgårdskolens 3., 4., 5. og 6. klasser.
Eleverne var inddelt i 3 blandede hold. Holdene skulle så hver især besøge rideskolen en dag fra kl. 9-12.

Der var stor glæde at spore ved samtlige elever både under og efter besøget på rideskolen. Selvom en del af eleverne var skeptiske og nogle endda frygtede tanken om at røre en hest tog alle derfra med en positiv og stor oplevelse rigere. Der blev helt sikkert rykket nogle grænser og vist mod.

Underviseren Tit er meget kompetent og havde lavet et rigtig godt program for dagen. Det var klart og tydeligt hvad opgaverne var og hvad hun forventede af eleverne.
Stor ros til Tit!

 

Foreningens evaluering:

Det er altid sjovt at have skolebesøg på rideskolen, og det giver god stemning i stalden og et godt taleemne blandt medlemmerne og dem som har sin daglige gang på rideskolen. Vi fik en masse grin, smil og gode snakke med eleverne. Derudover fik vi afprøvet vores elevheste (og undervisere) på ny - så mange børn i tre dage giver god træning for hestene og mulighed for nytænkning hos underviserne, hvilket kan bruges fremadrettet ved andre arrangementer.

 

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Vi startede det første forløb på skolen, og brugte det der svarede til 2 små fodboldbaner (60x80m) til at introducere skolens elever fra 5. til 6. klasse til golfsporten.

Det skal siges, at vi under det første forløb, ikke havde vejret med os, da vi i den uge blev ramt af lave temperature og sne på dagen. Vi introducerede eleverne til de forskellige aspekter indenfor golf på en let og uskadelig måde. Vi brugte udstyr, der er specielt konstrueret til det første stadie i nye unges start på golf.

Eleverne blev delt op i grupper, så alle blev aktiveret på samme tid og der var så 3 stationer de skulle rotere rundt på. Vi lavede en sjov opvarmning, hvilket også var nødvendigt på selve dagen.

Forløb nummer 2 havde vi arrangeret, så de både kunne få noget træning med rigtigt udstyr og bolde i golfklubben og spille på Par 3 banen (lille bane). De ankom med bus, vejret var fantastisk og stemningen var høj fra start. Vi fik uddelt udstyr så der var en bag (taske) med udstyr til hver. Vi startede med Putting, derefter Chipping og langt spil, og til sidst skulle eleverne ud og spille på Par 3 banen. Efter spil vendte vi tilbage til klubhuset og rundede dagen af 4 timer senere.

 

Skolens evaluering: 

En god dag hvor eleverne fik stor indsigt i golfspillets mange facetter - lige fra sikkerhed til kroppens bevægelse og spillets regler. 

 

Foreningens evaluering:

Den gruppe vi arbejdede med her var rigtig gode og velopdragede, det var noget som var rigtig positivt. Specielt når eleverne skal ud på golfbanen, så er det rigtig vigtigt, at de kan høre efter og følge en ordre af hensyn til dem som betaler for at spille.

 

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål: 

 • At eleverne får et større kendskab til samfund og foreningsliv. Her et kendskab til Golf sporten.
 • Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i Golf sporten.
 • Eleven kan analysere golfspillets teknik.
 • Eleven kan analysere normer og værdier i idrætskultur gennem Golf sporten.
 • Eleven kan anvende kropsbevidsthed i golfspillets bevægelser.
 • Eleven har viden om normer og værdier i idrætskultur gennem Golf sporten.
 • Eleven har viden om kroppens spænding, balance, holdning og form i forhold til golfspillet.

 

Beskrivelse af forløb:

Eleverne besøger Herning Golfklub fra kl. 9.00 - 12.30. Dette eksempel er en beskrivelse af forløb for 6. årg. fra Vestervangskolen.

Dagen starter ud med at eleverne samles, og dagen vil blive introduceret på det opsatte område. Herefter en kort intro af brug af udstyr og demonstration på opsat område. Gruppen bliver nu opdelt i 2. Vi finder udstyr, bolde og går på træningsbanen hvor træningen er blevet sat op. Her får eleverne undervisning på en sjov og lærerig måde 2 forskellige steder.

Grupperne bytter station, så alle får træning i de forskellige områder. Grupperne laves nu om til 4 mands grupper og skal spille på den opsatte bane med special udstyret.

Eleverne bliver herefter opdelt i grupper af 3 og får en hjælper med ud på Par 3 banen. Træneren vil være med til at hjælpe på de forskellige huller og gå lidt rundt.

Vi samler eleverne og dagen afsluttes med spørgsmål.

 

Skolens evaluering: 

Skolen var meget tilfreds med forløbet, der gav eleverne stor interesse for golfspillet - både i forhold til regler, kompleksitet og motion. 

Jonas var rigtig god til at inddrage golfspillets kultur og traditioner. Han gennemgik teknik og bevægelsesanalyse i et golfslag.

Det er en god ide max. At være 25 elever, vi var 36, det gik godt, men der var lidt ventetid i sidste del af forløbet.

 

Golfklubbens evaluering: 

God og hyggelig dag, hvor Herning Golfklub kan udvikle på deres arbejde med unge mennesker. Målet er selvfølgelig at Herning Golfklub kan få nye medlemmer, men samtidig at skabe interesse for sporten og give eleverne en god idrætsoplevelse.

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Børnene undervises i grundlæggende teknikker og færdigheder, hvor der gradvist bygges ovenpå. Undervisningen planlægges så hvert enkelt barn udfordres både fysisk og motorisk. 

 

Skolens evaluering: 

Et rigtig udbytterigt forløb. Idet at undervisningen var planlagt så hver enkelt blev udfordret, kunne alle gå derfra med en fornemmelse af at være lykkedes med det. Børnene har sidenhen selv taget initiativ til at spille badminton, og er blevet klart bedre til at spille. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

Opdeling i tre hold - med treturnus hver af 20 min

 • Orienteringsøvelser med retningsbestemmelser på græsplæne - brug af helt simple kort
 • Orienteringsbane ca. 1000 meter med vejviserhjælp
 • Finde poster i skoven - på et afgrænset område skulle klippes alle de poster som havde danske dyr, mens de med udenlandske dyr ikke skulle klippes. Her anvendes ikke kort.

 

Skolens evaluering: 

Skolen har givet tilbagemelding på foreningens evalueringsskema og udtrykt stor tilfredshed (sværhedsgraden i overkanten  - med den rådige tid). Bedømmelse varierer fra 3-5 på en skala hvor fem er bedst (gennemsnit ca. 4,5)

 

Foreningens evaluering: 

To af skolens elever har efterfølgende meldt sig på klubbens "skovtroldehold" for 6-10 årige. Dejligt med interesserede elever. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer.

Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt.

 

Læringsmål: 

 • Alsidig Idrætsudøvelse - Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udviklingen af en alsidig idrætspraksis. 
 • Idrætskultur og relationer - Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Krop, træning og trivsel - Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv. 

 

 Beskrivelse af forløb:

Gymnastikforeningen blev budt inden for på skolen i 2 x dobbeltlektioner med henblik på at hjælpe 9. årgang med at forberede deres idrætseksamen.

 

Skolens evaluering: 

Det har været en stor hjælp for 9. årgang at få en kvalificeret hjælp og undervisning før eksamen. De fik en større indsigt i, hvad redskabsgymnastik er og kan. Vi ønsker bestemt at gentage det.

 

Foreningens evaluering: 

Det var en fin oplevelse for foreningen, der håber at se flere af de unge mennesker i foreningen fremadrettet. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Undervisningen skal fokusere på, at elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder videreudvikles gennem den varierede idrætsundervisning. Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne. Fokus er på varierede handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer, herunder træning, afprøvning, konkurrence, samarbejde og vurdering.

Der arbejdes fortsat med normer, værdier og relationskompetence i idrætstimerne. Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre og derigennem på at kunne udvikle samarbejdsrelationer.

Der forventes et bredt og indgående kendskab til idrætskultur, hvor etiske og moralske spørgsmål er i centrum.

Der arbejdes med sundhed og trivsel i et bredere samfundsmæssigt perspektiv både aktuelt og fremtidigt.

 

Læringsmål: 

 • Alsidig Idrætsudøvelse - Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udviklingen af en alsidig idrætspraksis. 
 • Idrætskultur og relationer - Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.
 • Krop, træning og trivsel - Eleven kan vurdere samspil mellem krop, træning og trivsel i et aktuelt og fremtidigt perspektiv. 

 

Beskrivelse af forløb: 

Forløbet skulle foregå som en tema uge for eleverne på Vinding Skole og i ugen var OL i Rio temaet, hvor Herning Golfklub repræsenterede golf. Vi arrangerede muligheden for at eleverne på skolen kunne komme til at prøve kræfter med golfen og se hvad det er for noget.

Der blev undervist 2 x 2 klasser per dag fra d. 30/8 - 01/9 fra kl. 10 - 14 på skolens areal i Sørvad. Vi delte klasserne op i grupper så 2 trænere fra Herning Golfklub gjorde det nemmest og sjovere for eleverne. Der blev opsat stationer som alle eleverne skulle igennem  for at få indblik i de forskellige facetter i golfsporten. 

 

Skolens evaluering:

Vinding Skole kunne præsentere eleverne for den fantastiske sport, golf i Uge 35 OL i Rio-tema ugen som et tillæg i ugens allerede fyldte program med alle de forskellige sportsgrene som blive konkurreret i til OL. En ting er at vide hvad golf er, en anden ting er at opleve det selv for derefter at kunne sætte egne ord og følelser på hvad golf er for noget.

 

Foreningens evaluering:

Herning Golfklub har fået muligheden for at introducere flere unge potentielle talenter for deres fremtidige levebrød og flere unge mennesker til en sport der kræver mere end bare et sæt fodboldstøvler og 1 bold, nemlig tålmodighed og muligheden for at forstå en sport der ikke kun kan vindes ved tilfældigheder eller ren styrke men rent faktisk kan mestres ved en taktisk indgang og forståelse. Derudover har vi fået muligheden for at se en masse glade eleverne dyrke konkurrence fyldt idræt i ugen der gik på Vinding Skole i Sørvad.

 

Forbedringer til fremtidigt samarbejde: 

Noget man eventuelt kunne være forberedt på til næste gang, er en pedel/gartner som var ret frustreret over at han ikke kunne klippe græsset på arealet, da der var sat en masse udstyr op. Sådan noget kunne man eventuelt give besked om til pedellen/gartneren så besværet er sparet til næste gang.

Lind Skytteforening har haft samarbejde med Hammerum Skole, Herning Friskole, Gjellerup Skole, Vestervangskolen og Gullestrup Skole. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

Beskrivelse af forløb: 

Hammerum/Gjellerup:

Skolens valghold, Alternativ idræt, bestående af elever fra både Gjellerup og Hammerum Skole, besøger og prøver mange forskellige idrætsgrene/idrætsklubber.

Der er meget motion forbundet med transporten, som altid foregår på cykel og ofte til en klub 8- 10 km fra Hammerum, som fx Holing hvor vi har været mange gange.

Vi var på skydebanen en gang til en præsentation af skydesporten, og prøveskydning af 25 skud.

Herning Friskole:

I forbindelse med et varieret valgfagsskema, tilbød vi på skolen et forløb med friluftsliv, fiskeri og skydning. Aktiviteterne er valgt ud fra et ønske om, at de unge kommer ud og får nye oplevelser, frisk luft og oplever vigtigheden af ro og koncentration. På holdet var elever fra 9. og 10. klasse - herunder enkelte med diagnosen ADHD og Aspergers.

Skolens evaluering: 

Fysisk motion. Præsentation af en sportsgren som de færreste har stiftet bekendtskab med. Ansvarlighed i omgang med våben.

Det var tydeligt at eleverne under arrangementet i skytteforeningen, var optaget af at gøre deres bedste, var fokuserede og ikke mindst koncentrerede og man kunne se udbyttet heraf.

Foreningens evaluering: 

Præsentation af sporten og lokalerne, med efterfølgende mulighed for at eleverne ved interesse ved hvor de skal gå hen.

Instruktøren kender ikke eleverne i det daglige, men det er indtrykket, at stort set samtlige elever har en oplevelse ud af dagen. Det er tydeligt at eleverne er lydhøre overfor instruktion, og de husker det, når de påbegyndte skydningen. De er koncentrerede og lytter til rettelser. Efterfølgende har vi set nogle elever til vores klubaftener i selskab med deres forældre.

Udfordring og udvikling af forløb: 

Eleverne fik en grundig og kyndig vejledning, og arrangementet kørte på skinner. Der er ikke forslag til ændringer.

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur. 

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb:

Alle børn i 0.-9. klasse fik i deres årgange tilbud om at deltage i 40 min. badminton på Skolernes Motionsdag. Der var fokus på opvarmning, leg, motorik og præcision. Derudover prøvede alle børn at spille kampe.

 

Skolens Evaluering:

Det var et fint forløb, der opfyldte skolens læringsmål.

 

Foreningens Evaluering:

Alle elever og børn får på denne måde mulighed for at afprøvebadminton som sportsgren. Udvalget håber at kunne motivere flere børn til at spille badminton. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

 

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

 

Beskrivelse af forløb: 

I lektionerne var der primært fokus på elementer fra gymnastikkens verden - bevægelse til musik, rytmik, motorik, opvarmningslege og aktiviteter på redskaber. Alle redskaber var opstillet på forhånd, så tiden med børnene kunne bruges 100 % effektivt. Alle børn i 0. - 6. klasse fik aldersopdelt tilbud om at deltage i gymnastik i 40 min. 

 

Skolens evaluering: 

Et rigtig fint forløb, hvor skolen fik sine læringsmål opfyldt. 

 

Foreningens evaluering: 

Alle elever og børn får på denne måde mulighed for at afprøve gymnastik som sportsgren. Udvalget håber at kunne motivere og tiltrække flere børn til gymnastik som fritidsaktivitet.

Samarbejdet tager udgangspunkt i fagmålet: 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Læringsmål:

 • Alsidig idrætsudøvelse: Eleven kan deltage aktivt i basale, alsidige bevægelser i leg og motion
 • Idrætskultur og relationer: Eleven kan samarbejde om idrætslige aktiviteter, motion og leg
 • Krop, træning og trivsel: Eleven kan beskrive reaktioner på fysisk aktivitet

Beskrivelse af forløb: 

I uge 38 deltog Lundgårdskolens valgidrætsklasser på 7., 8. og 9. årgang i tennisundervisning i Tjørring tennisklub. 

Skolens evaluering: 

Jeg aftalte besøg hos kontaktpersonen, Peder Pedersen, der stod til rådighed alle 3 dage. Peder havde sammensat et varieret og godt program, hver dag med nye aktiviteter, således alle elever fik smil på læben og højlydt gassede hinanden. Peders aldersrelaterede træning sad lige i skabet og eleverne var ellevilde. De ville gerne have fortsat både på dagen og i de efterfølgende valgfagstimer.

Jeg har som idrætslærer fået rigtig mange ideer, jeg kan bruge til al ketchersport men især til valgfag, hvor de idrætsinteresserede melder sig på. Tak til Peder og Tjørring Tennisklub for undervisning, lån af ketcher og bolde og for nogle fantastiske dage. - jan Jepsen, Lundgårdskolen

Foreningens evaluering: 

Som repræsentant for Tjørring Tennis må jeg sige det har været en fornøjelse at samarbejde med Lundgårdsskolen. Både læren og eleverne har været engageret ud over det sædvanlige. Eleverne har gået til den svære kunst, som tennisspillet er med krum hals.

Jan, som er lærer på Lundgårdskolen har ikke været bange for at stille krav til træningen og forespurgte selv, om det var muligt at aldersrelatere både opvarmning og tennisøvelserne, således han selv kunne bruge det i sin egen undervisning frem over. Jan har fået flere forskellige værktøjer med i sin værktøjskasse, som han kan bruge i sin opvarmning og selve spillet.

Tjørring Tennis glæder sig til frem over at samarbejde med Lundgårdskolen omkring implementering af tennis i idrætstimerne.

Kontaktinfo

Majken Agerbo Skræddergaard
Playmaker
Tlf.: 60224922
Mobil: 60224922
Send e-mail til bekms@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.